தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

மே 18 முதல் தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

மே 18 முதல் தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

See More
தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு தொற்று ஏற்பட்டால் ரூ.2 லட்சம்

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு தொற்று ஏற்பட்டால் ரூ.2 லட்சம்; இலவச சிகிச்சை வழங்க அரசு உத்தரவு!

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு தொற்று ஏற்பட்டால் ரூ.2 லட்சம்; இலவச சிகிச்சை வழங்க அரசு உத்தரவு!

See More
தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு முன் ஊதிய உயர்வு ரத்து

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு முன் ஊதிய உயர்வு ரத்து; தமிழக அரசு அதிரடி அரசாணை வெளியீடு!

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு முன் ஊதிய உயர்வு ரத்து!

See More
தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு 5% அகவிலைப்படி உயர்வு

2019 தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு 5% அகவிலைப்படி உயர்வு எப்போது கிடைக்கும்?

தமிழக அரசு ஊழியர்கள்,ஆசிரியர்களுக்கு 5% அகவிலைப்படி உயர்வு எப்போது கிடைக்கும்?

See More
தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு பண்டிகை கால முன்பணம் உயர்வு

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு பண்டிகை கால முன்பணம் உயர்வு!

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு பண்டிகை கால முன்பணம் அதிகரிப்பு; தமிழக அரசு உத்தரவு!!

See More