பயோ மெட்ரிக் வருகைப்பதிவு முறை

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் பயோ மெட்ரிக் வருகைப்பதிவு முறை நிறுத்தம்!

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் பயோ மெட்ரிக் வருகைப்பதிவு முறை நிறுத்தம்!

See More
நாளை முதல் தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் Biometric வருகைப் பதிவு

நாளை முதல் தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் Biometric வருகைப் பதிவு தற்காலிக ரத்தா?

நாளை முதல் தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் Biometric வருகைப் பதிவு தற்காலிக ரத்தா?

See More