தஞ்சை பெரிய கோயிலில் ஒலித்த தமிழ்

தஞ்சை பெரிய கோயிலில் ஒலித்த தமிழ் : ராஜகோபுரம் மீது புனிதநீர் ஊற்றி சிறப்பு பூஜை!

தஞ்சை பெரிய கோயிலில் ஒலித்த தமிழ் : ராஜகோபுரம் மீது புனிதநீர் ஊற்றி சிறப்பு பூஜை!

See More
Live Thanjavur Brahadeeswara Temple Maha Kumbabishekam 2020

Live :Thanjavur Brahadeeswara Temple Maha Kumbabishekam 2020

Live :Thanjavur Brahadeeswara Temple Maha Kumbabishekam 2020

See More
தஞ்சை பெரிய கோவில் குடமுழுக்கு நேரலை

LIVE | தஞ்சை பெரிய கோவில் குடமுழுக்கு நேரலை | Thanjavur periya kovil kumbabishekam

LIVE | தஞ்சை பெரிய கோவில் குடமுழுக்கு நேரலை | Thanjavur periya kovil kumbabishekam

See More
Live தஞ்சை பெரிய கோவில் குடமுழுக்கு நேரலை

Live: தஞ்சை பெரிய கோவில் குடமுழுக்கு நேரலை | Live from Tanjore Temple

Live: தஞ்சை பெரிய கோவில் குடமுழுக்கு நேரலை | Live from Tanjore Temple

See More
TANJORE BIG TEMPLE SIVAN ABISHEKAM ALANGARAM BRIHADEESWARAR

TANJORE BIG TEMPLE SIVAN ABISHEKAM ALANGARAM BRIHADEESWARAR பெரியகோயில் அபிஷேகம் ,அலங்காரம்

TANJORE BIG TEMPLE SIVAN ABISHEKAM ALANGARAM BRIHADEESWARAR பெரியகோயில் அபிஷேகம் ,அலங்காரம்

See More