சென்னையில் மின்சார வாகனங்களுக்கு சார்ஜ் செய்யும் வசதி

சென்னையில் மின்சார வாகனங்களுக்கு சார்ஜ் செய்யும் வசதி எங்கே உள்ளது தெரியுமா?

சென்னை மெட்ரோ நிலையத்தில் மின்சார வாகனங்களுக்கு சார்ஜ் செய்யும் வசதி அறிமுகம்!

See More