சூரிய கிரகணத்தால் இயற்கை சீற்றங்கள் ஏற்படுமா

சூரிய கிரகணத்தால் இயற்கை சீற்றங்கள் ஏற்படுமா..? – சிவல்புரி சிங்காரம் விளக்கம் | SolarEclipse2019

சூரிய கிரகணத்தால் இயற்கை சீற்றங்கள் ஏற்படுமா..? – சிவல்புரி சிங்காரம் விளக்கம் | SolarEclipse2019

See More
சூரிய கிரகணம் 2019

சூரிய கிரகணம் 2019|சூரிய கிரகணம் 2019 time|surya grahan 2019

சூரிய கிரகணம் 2019|சூரிய கிரகணம் 2019 time|surya grahan 2019

See More
சூரிய கிரக பரிகாரம் யாருக்கு கட்டயாம்

2019|26.12.2019|சூரிய கிரக பரிகாரம் யாருக்கு கட்டாயம்?

2019|26.12.2019|சூரிய கிரக பரிகாரம் யாருக்கு கட்டாயம்?

See More
டிசம்பர் 26-ல் தம்பதிகள் எச்சரிக்கை

புதியதாய் திருமணமானவர்கள் வரும் டிசம்பர் 26-ஆம் தேதி எச்சரிக்கையாய் இருங்க!

புதியதாய் திருமணமானவர்கள் வரும் டிசம்பர் 26-ஆம் தேதி எச்சரிக்கையாய் இருங்க!

See More
திருப்பதியில் 13 மணி நேர நடை அடைப்பு

டிச.25 மற்றும் டிச.26 தேதிகளில் திருப்பதியில் 13 மணி நேர நடை அடைப்பு!

டிச.25 மற்றும் டிச.26 தேதிகளில் திருப்பதியில் 13 மணி நேர நடை அடைப்பு!

See More