2019 ஆன்லைனில் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு நடத்தலாமா

2019 ஆன்லைனில் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு நடத்தலாமா?

ஆன்லைனில் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு நடத்தும் அரசின் முடிவிற்கு கல்வியாளர்கள் கடும் எதிர்ப்பு!