10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2020 ரத்து செய்ய வாய்ப்பே இல்லை! ஏன்

10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2020 ரத்து செய்ய வாய்ப்பே இல்லை! ஏன்? முதல்வர் உறுதி!!!

10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2020 ரத்து செய்ய வாய்ப்பே இல்லை! ஏன்? முதல்வர் உறுதி!!!