10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு 2020 நடைபெறுமா

தமிழகத்தில் 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு நடைபெறுமா?

தமிழகத்தில் 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு நடைபெறுமா?