தமிழகத்தில் 10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து

தமிழகத்தில் 10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து!

தமிழகத்தில் 10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து; அனைவரும் ஆல் பாஸ்: முதல்வர் அதிரடி அறிவிப்பு!!