இன்ஜினியரிங் மாணவர்களுக்கான செமஸ்ட்டர் தேர்வு எப்போது நடக்கும்

இன்ஜினியரிங் மாணவர்களுக்கான செமஸ்ட்டர் தேர்வு எப்போது நடக்கும்?

இன்ஜினியரிங் மாணவர்களுக்கான செமஸ்ட்டர் தேர்வு எப்போது நடக்கும்?