2021 கண்ணன் பட்டாசு கடை

2021 கண்ணன் பட்டாசு கடை|2021 தீபாவளிக்கு 80%+30% தள்ளுபடி?

2021 கண்ணன் பட்டாசு கடையில் வரும் 2021 தீபாவளிக்கு என்ன தள்ளுபடி தெரியுமா?