சற்றுமுன் ரேசன் கடைகள் சார்ந்த புதிய 2 முக்கிய அறிவிப்பு

சற்றுமுன் ரேசன் கடைகள் சார்ந்த புதிய 2 முக்கிய அறிவிப்பு! மக்கள் மகிழ்ச்சி !!! | Ration card Tamil

சற்றுமுன் ரேசன் கடைகள் சார்ந்த புதிய 2 முக்கிய அறிவிப்பு! மக்கள் மகிழ்ச்சி !!! | Ration card Tamil

See More
ஜூலை ரேசனில் இலவச பொருட்கள்

ஜூலை ரேசனில் இலவச பொருட்கள்? தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!

ஜூலை ரேசனில் இலவச பொருட்கள்? தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!

See More
1000 ரூபாய் நிவாரணம் எந்தெந்த பகுதி மக்களுக்கு கிடைக்கும்

2020 TNPDS|1000 ரூபாய் நிவாரணம் எந்தெந்த பகுதி மக்களுக்கு கிடைக்கும்?

2020 TNPDS|1000 ரூபாய் நிவாரணம் எந்தெந்த பகுதி மக்களுக்கு கிடைக்கும்?

See More
4 மாவட்டங்களில் ரேஷன் கார்டுதார்களுக்கு ரூ1000 எப்போது

4 மாவட்டங்களில் ரேஷன் கார்டுதார்களுக்கு ரூ1000 எப்போது?

4 மாவட்டங்களில் ரேஷன் கார்டுதார்களுக்கு ரூ1000 எப்போது?

See More
4 மாவட்டங்களில் ரேஷன் கார்டுதார்களுக்கு ரூ1000 நிவாரணம்

4 மாவட்டங்களில் ரேஷன் கார்டுதார்களுக்கு ரூ1000 நிவாரணம்! உண்மையா?

4 மாவட்டங்களில் ரேஷன் கார்டுதார்களுக்கு ரூ1000 நிவாரணம்! உண்மையா?

See More
ரேசன் கடையில் மீண்டும் நிவாரணம் கிடைக்குமா

ரேசன் கடையில் மீண்டும் நிவாரணம் கிடைக்குமா? அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பதில்!

ரேசன் கடையில் மீண்டும் நிவாரணம் கிடைக்குமா? அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பதில்!

See More
ரேஷன் கடைகளுக்கு விடுமுறையா

ஜூன் 5|ரேஷன் கடைகளுக்கு விடுமுறையா? Tnpds News 2020

ஜூன் 5|ரேஷன் கடைகளுக்கு விடுமுறையா? Tnpds News 2020

See More
ஜூன் மாத இலவச ரேசன் பொருட்களுக்கு டோக்கன் எப்போது கிடைக்கும்

2020 ஜூன் மாத இலவச ரேசன் பொருட்கள் பெற டோக்கன் எப்போது கிடைக்கும்?

2020 ஜூன் மாத இலவச ரேசன் பொருட்கள் பெற டோக்கன் எப்போது கிடைக்கும்?

See More
ஜூன் மாத இலவச ரேசன் அரிசி! டோக்கன் எப்போது கிடைக்கும்

TNPDS|ஜூன் மாத இலவச ரேசன் அரிசி! டோக்கன் எப்போது கிடைக்கும்?

TNPDS|ஜூன் மாத இலவச ரேசன் அரிசி! டோக்கன் எப்போது கிடைக்கும்?

See More
ஜூன் வரை மூன்று மாதங்களுக்கு கூடுதலாக 5 கிலோ அரிசி

ஜூன் வரை மூன்று மாதங்களுக்கு கூடுதலாக 5 கிலோ அரிசி?

ஜூன் வரை மூன்று மாதங்களுக்கு கூடுதலாக 5 கிலோ அரிசி?

See More