2020 பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைதரவரிசைப் பட்டியல்

2020 பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை|தரவரிசைப் பட்டியல் ஒத்தி வைப்பு! tneaonline 2020

2020 பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை|தரவரிசைப் பட்டியல் ஒத்தி வைப்பு! tneaonline 2020

See More
Random Number Update

2020 TNEA Online Counselling|Random Number Update? 26.08.2020

2020 TNEA Online Counselling|Random Number Update? 26.08.2020

See More
TNEA Online 2020TFC CENTREக்கு வர வேண்டாம்

TNEA Online 2020|TFC CENTREக்கு வர வேண்டாம்! கவுன்சிலிங் முக்கிய செய்தி!!

TNEA Online 2020|TFC CENTREக்கு வர வேண்டாம்! கவுன்சிலிங் முக்கிய செய்தி!!

See More
இன்ஜினியரிங் மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு

TNEA Online 2020|இன்ஜினியரிங் மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு – இத்தனை மாணவர்கள் விலகலா?

TNEA Online 2020|இன்ஜினியரிங் மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு – இத்தனை மாணவர்கள் விலகலா?

See More
இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் பற்றி முக்கிய செய்தி

TNEA 2020|இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் பற்றி முக்கிய செய்தி! 23.08.2020

TNEA 2020|இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் பற்றி முக்கிய செய்தி! 23.08.2020

See More
Tnea TFC Center-க்கு கட்டாயம் நேரடியாக போக வேண்டுமா

2020 TNEA| Tnea TFC Center-க்கு கட்டாயம் நேரடியாக போக வேண்டுமா?

2020 TNEA| Tnea TFC Center-க்கு கட்டாயம் நேரடியாக போக வேண்டுமா?

See More
2017,2018,2019 ஆம் ஆண்டுக்கான கட் ஆஃப் தெரிந்து கொள்வது எப்படி

Tnea Online 2020| 2017,2018,2019 ஆம் ஆண்டுக்கான கட் ஆஃப் தெரிந்து கொள்வது எப்படி?

Tnea Online 2020| 2017,2018,2019 ஆம் ஆண்டுக்கான கட் ஆஃப் தெரிந்து கொள்வது எப்படி?

See More
TNEA 2020 - இன்ஜினியரிங் கலந்தாய்வில் பங்கேற்கும் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ

TNEA 2020 – இன்ஜினியரிங் கலந்தாய்வில் பங்கேற்கும் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ!

TNEA 2020 – இன்ஜினியரிங் கலந்தாய்வில் பங்கேற்கும் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ!

See More

TNEA 2020|Certificate Uploading Process Full Details|TNEAONLINE

TNEA 2020|Certificate Uploading Process Full Details|TNEAONLINE

See More
TNEA ONLINE 2020 சான்றிதழ் பதிவேற்றம்

TNEA ONLINE 2020| சான்றிதழ் பதிவேற்றம்|கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள்!

TNEA ONLINE 2020| சான்றிதழ் பதிவேற்றம்|கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள்!

See More