டிக்டாக் வினிதா திடீர் பல்டி!

டிக்டாக் வினிதா திடீர் பல்டி! ஆமா.. அபியுடன்தான் ஓடிபோனேன்; அபிகிட்டதான் நகையை தந்தேன்!

டிக்டாக் வினிதா திடீர் பல்டி! ஆமா.. அபியுடன்தான் ஓடிபோனேன்; அபிகிட்டதான் நகையை தந்தேன்!

See More

Tik Tok-கை Google Play Store-ல் இருந்து தூக்கிய Google!

Tik Tok-க்கு நிரந்தர தடை? பிளே ஸ்டோரிலிருந்து நீக்குமாறு கூகுள், ஆப்பிளுக்கு இந்தியா கடிதம்!

See More
Tik Tok விடியோக்களை எடுக்கவும், தொலைக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்பவும் தடை!

டிக் டாக் செயலியை தடை செய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன?

See More