செப். 1 முதல் அமலுக்கு வருகிறது புதிய மோட்டார் வாகன சட்டம்!

இன்று முதல் 2019 திருத்தப்பட்ட மோட்டார் வாகனச் சட்டம் அமல்!

2019 tamilnadu traffic rules and fines – தமிழ்நாடு போக்குவரத்து விதிகள் மற்றும் அபராதங்கள் 2019

See More
இன்று முதல் 2019 திருத்தப்பட்ட மோட்டார் வாகனச் சட்டம் அமல்

தமிழ்நாடு போக்குவரத்து விதிகள் மற்றும் அபராதங்கள் 2019

tamil nadu traffic rules and fines 2019 – Motor Vehicles Bill 2019   Section/ Offence Old Penalty New Penalty (Minimum) General (177) Rs 100 Rs 500 Rules of road regulation violation (new 177A) Rs. 100 Rs 500 Travelling without a ticket (178) Rs 200 Rs 500 Disobedience of orders of authorities (179) Rs 500 Rs […]

See More