ஐப்பசி பெளர்ணமிக்கு இதை தானம் கொடுக்க மறக்காதீர்கள்...!!!!

ஐப்பசி பெளர்ணமிக்கு இதை தானம் கொடுக்க மறக்காதீர்கள்…!!!!

ஐப்பசி பெளர்ணமிக்கு இதை தானம் கொடுக்க மறக்காதீர்கள்…!!!!

See More
ஐப்பசி பௌர்ணமி உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிவிடும் தவறவிடாதீர்கள்

ஐப்பசி பௌர்ணமி உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிவிடும் தவறவிடாதீர்கள்| annabishekam 2019 | lord shiva poojai

ஐப்பசி பௌர்ணமி உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிவிடும் தவறவிடாதீர்கள்| annabishekam 2019 | lord shiva poojai  

See More
TANJORE BIG TEMPLE SIVAN ABISHEKAM ALANGARAM BRIHADEESWARAR

TANJORE BIG TEMPLE SIVAN ABISHEKAM ALANGARAM BRIHADEESWARAR பெரியகோயில் அபிஷேகம் ,அலங்காரம்

TANJORE BIG TEMPLE SIVAN ABISHEKAM ALANGARAM BRIHADEESWARAR பெரியகோயில் அபிஷேகம் ,அலங்காரம்

See More
2017 Gangaikondachozhapuram Annabhishekam ordained by Maha Periava

2017 Gangaikondachozhapuram Annabhishekam ordained by Maha Periava

2017 Gangaikondachozhapuram Annabhishekam ordained by Maha Periava  

See More