அத்திவரதர் 37வது நாள் உற்சவம் - சாலைகளில் நடந்து செல்ல முடியாமல் மக்கள் அவதி

அத்திவரதர் 37வது நாள் உற்சவம் – சாலைகளில் நடந்து செல்ல முடியாமல் மக்கள் அவதி!