மாவட்ட தொழில் மையம் நாமக்கல்

மாவட்ட தொழில் மையம் நாமக்கல் | District Industries Centre Namakkal

மாவட்ட தொழில் மையம் நாமக்கல் | District Industries Centre Namakkal

 

district industries centre namakkal

Contact – District Industries Centre Namakkal

K. Raju, B.E. M.B.A.,
General Manager,
District Industries Centre,
Collectorate Campus,
Namakkal

Phone: 04286 281151, 281251

Email: [email protected]

District Industries Centre Namakkal Official Website

http://www.dicnmkl.in