மாவட்ட தொழில் மையம் திருப்பூர்

மாவட்ட தொழில் மையம் திருப்பூர் | District Industries Centre Tirupur

மாவட்ட தொழில் மையம் திருப்பூர் | District Industries Centre Tirupur

 

district industries centre tirupur

Contact – District Industries Centre Tirupur

Thiru.S.Asokan B.E. ( Hons) M.Tech. F.I.E
General Manager,
District Industries Centre,
No.2, Raja Street, Town Hall,
Coimbatore 641 001.

Phone: 0422-2391678

0422-2397311

TeleFax : 0422-2391678

 

District Industries Centre Tirupur Official Website

www.dickovai.com