மாவட்ட தொழில் மையம் தஞ்சாவூர்

மாவட்ட தொழில் மையம் தஞ்சாவூர் | District Industries Centre Thanjavur

மாவட்ட தொழில் மையம் தஞ்சாவூர் | District Industries Centre Thanjavur

 

district industries centre thanjavur

Contact – District Industries Centre Thanjavur

The General Manager,

District Industries Centre,

45/1-13, Nanjikottai Road, Thanjavur – 613 006.

[email protected]

Phone – 04362 – 255318, 255080.

District Industries Centre Thanjavur Official Website

http://www.dictnj.in