மாவட்ட தொழில் மையம் அரியலூர்

மாவட்ட தொழில் மையம் அரியலூர் | District Industries Centre Ariyalur

மாவட்ட தொழில் மையம் அரியலூர் | District Industries Centre Ariyalur

 

district industries centre ariyalur

Contact – District Industries Centre Ariyalur

DISTRICT INDUSTRIES CENTRE,
NO.531/21,JAYANKONDAM ROAD,
VALAJA NAGARAM,
ARIYALUR, ARIYALUR DISTRICT.
PIN: 621 713.

PHONE NO: 04329 228555

District Industries Centre Ariyalur Official Website

http://www.dicariyalur.com