TN Pongal Gift Scheme 2020 எப்போது கிடைக்கும் தெரியுமா

TN Pongal Gift Scheme 2020 எப்போது கிடைக்கும் தெரியுமா?

2020 பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புடன் ரூ.1,000 ரொக்கப் பரிசு எப்போது கிடைக்கும் தெரியுமா?