நிவர் புயல் 2020

நிவர் புயல் – 150 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசும்| Nivar Cyclone | Nivar Cyclone Update

நிவர் புயல் – 150 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசும்| Nivar Cyclone | Nivar Cyclone Update

See More
நகராத நிவர் புயல்

நகராத நிவர் புயல் – அடுத்து என்ன நடக்கும்? | Nivar Cyclone | Heavy Rain

நகராத நிவர் புயல் – அடுத்து என்ன நடக்கும்? | Nivar Cyclone | Heavy Rain

See More
100 முதல் 110 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசும்

100 முதல் 110 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசும்! எச்சரிக்கும் வானிலை மையம் | Nivar Cyclone | Heavy Rain

100 முதல் 110 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசும்! எச்சரிக்கும் வானிலை மையம் | Nivar Cyclone | Heavy Rain

See More
நிவர் புயல் - சென்னையில் விடிய விடிய

நிவர் புயல் – சென்னையில் விடிய விடிய கொட்டித் தீர்த்த மழை…| Nivar Cyclone | Rain

நிவர் புயல் – சென்னையில் விடிய விடிய கொட்டித் தீர்த்த மழை…| Nivar Cyclone | Rain

See More
நிவர் புயல் எச்சரிக்கை

நிவர் புயல் எச்சரிக்கை! செய்ய வேண்டியவை; செய்யக் கூடாதவை!

நிவர் புயல் எச்சரிக்கை! செய்ய வேண்டியவை; செய்யக் கூடாதவை!

See More