வரும் ஜனவரி 1‌1ம் தேதி ரேஷன் கடைகள் செயல்படுமா

வரும் ஜனவரி 1‌1ம் தேதி ரேஷன் கடைகள் செயல்படுமா? பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு திட்டம் 2019

2019 பொங்கல் பரிசுப் பொருள் வழங்க ஏதுவாக நியாயவிலைக் கடைகள் 1‌1ம் தேதி செயல்படும்! நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை