பயோ மெட்ரிக் வருகைப்பதிவு முறை

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் பயோ மெட்ரிக் வருகைப்பதிவு முறை நிறுத்தம்!

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் பயோ மெட்ரிக் வருகைப்பதிவு முறை நிறுத்தம்!