27052020கொரோனா பாதிப்பு - மாவட்டம் வாரியாக அறிவிப்பு!

27.05.2020 – தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம்|COVID 19

27.05.2020 – தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம்|COVID 19