'கொரோனா' வைரஸ் பலி 41 ஆக உயர்வு

‘கொரோனா’ வைரஸ் பலி 41 ஆக உயர்வு; 1,300 பேர் பாதிப்பு!

‘கொரோனா’ வைரஸ் பலி 41 ஆக உயர்வு; 1,300 பேர் பாதிப்பு!