இந்தியாவில் 12 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு

இந்தியாவில் 12 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உண்மையா?

இந்தியாவில் 12 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உண்மையா?